Pressmeddelande om komplettering av takeover-reglerna med regler för fusioner

Kollegiet har tillsatt en arbetsgrupp för att påbörja arbetet med syftet att stärka skyddet för minoritetsaktieägare. Syftet är att finna en ändamålsenlig självreglering när det gäller fusioner och fusionsliknande förfaranden i svenska bolag, men främst i utländska bolag som är noterade i Stockholm.