Avdelare

Artiklar och presentationer

Ett urval artiklar och presentationer om bolagstyrning och Kollegiet.

Presentationer finns längre ner på sidan (eller klicka här).

Artiklar

2023-02-17
 Öppet brev till aktieagare valberedare och arbetstagarorganisationer i svenska börsbolag om könsfördelning i bolagsstyrelserna

2012-11-22
 Debattartikel i Dagens Industri om regleringshot från EU

2009-10-27
 Debattartikel i Dagens Industri om utvidgade regler i koden om ersättningar till ledande befattningshavare i börsbolag

2009-03-08
 The Swedish Corporate Governance Model – kapitel 6.14 ur The Handbook of International Corporate Governance, Institute of Directors, London 2009

2008-09-02
 Nomination Committees in Swedish Listed Companies – artikel i International Corporate Governance Network (ICGN) 2008 Yearbook

2007-09-23
 Artikel på DN Debatt där Kollegiet offentliggjorde sitt beslut att revidera koden och bredda dess tillämpning

2004-12-16
 Artikel på DN Debatt om en flexibel men skarp svensk kod för bolagsstyrning, i samband med att den ursprungliga koden presenterades


Presentationer

2019-09-19
 Presentation från bolagsstyrningsseminarium 2019

2008-10-24
 Presentation reviderad svensk kod för bolagsstyrning vid Svenskt Näringslivs informationsdag för nya kodbolag

2008-05-14
 Presentation av reviderad Svensk kod för bolagsstyrning vid seminarium arrangerat av Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund

2008-03-05
 The Nordic Corporate Governance Model – presentation vid International Corporate Governance Network Mid-Year Conference 2008

2008-02-04
 Presentation om förslag till reviderad svensk kod för bolagsstyrning vid seminarium arrangerat av Corporate Governance Forum

2008-02-01
 En kod för alla börsnoterade bolag – bildserie vid presskonferens för presentation av Kollegiets förslag till reviderad kod

2007-06-27
 The Nordic Corporate Governance Codes – översiktlig jämförelse av nordiska koder vid möte om nordisk corporate governance

2007-06-19
 Kodens tillämpning 2006 – bildserie vid presskonferens för presentation av Kollegiets Årsrapport 2007

2005-06-13
 Svensk kod för bolagsstyrning – översiktlig presentation den ursprungliga kodens tillkomst, innehåll och implementering vid informationsseminarium för media

2004-12-16
 Svensk kod för bolagsstyrning – Kodgruppens bildserie vid presskonferens för presentation av den ursprungliga koden

2004-12-16
 Frågor och svar i samband med Kodgruppens presentation av koden