Avdelare

15-02-03

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2015-01-02

Statistiken har på Kollegiets uppdrag tagits fram av SIS
Ägarservice. Den 2 januari 2015 var kvinnoandelen av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser 25,6 procent. EU räknar bort de drygt 60 minsta bolagen och stämmovalda verkställande direktörer men tar med arbetstagarrepresentanter. Enligt denna beräkningsmetod var kvinnoandelen 28,7 procent.