Statistik könsfördelning 2015-01-02

 Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 2 januari 2015. Pressmeddelande och underlag finns bifogade.