Avdelare

09-04-15

Rapport om nordisk bolagsstyrning

I juni 2007 tillsattes en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning ("corporate governance") och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området.