Pressmeddelande åtgärder för förbättring av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna

Kollegiet presenterar idag ett antal åtgärder för att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Se bifogat material.