Öppen remiss av förslag till reviderad kod 2015

Kollegiet inbjuder intresserade att lämna synpunkter på det förslag till reviderad kod som finns bifogat på i en ändringsmarkerad och en ren kommenterad version. Synpunkterna behöver komma in till Kollegiet senast den 1 september 2015 för att kunna beaktas i det fortsatta arbetet. Se bifogat pressmeddelande.