Avdelare

12-12-04

Kritik mot EU-förslag om könskvotering

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i sitt remissvar lämnat kritik mot EU-kommissionens direktivförslag om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser såväl när det gäller det materiella innehållet som dess konkreta utformning.