Kollegiets synpunkter till justitiedepartementet på EU-kommissionens förslag avseende revisorsfrågor

Kollegiet lämnade den 20 januari 2012 sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning avseende revisorer och revision till justitiedepartementet.