Kollegiets remissvar på SOU 2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler (CRD4)

Kollegiet har lämnat sitt remissvar på betänkandet SOU 2013:65 om förstärkta kapitaltäckningsregler, beträffande implementeringen av CRD4