Kollegiet tar över NBK:s uppgifter och får nya ledamöter

Vid årsmöte den 18 maj 2010 beslöt Kollegiets moderförening Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden att från detta datum överföra Näringslivets Börskommittés (NBK) arbetsuppgifter till Kollegiet för svensk bolagsstyrning och att därmed lägga ned NBK.

Vidare utsågs Eva Halvarsson och Caroline af Ugglas till nya ledamöter i Kollegiet som ersättare av Kerstin Hessius och Marianne Nivert, som båda avböjt omval. Samtidigt omvaldes ordförande Hans Dalborg samt ledamöterna Lars Träff och Anders Ullberg för ytterligare en mandatperiod.