Kollegiet planerar att utfärda en ny Anvisning avseende regel 9.8

Kollegiet för svensk bolagsstyrning planerar att offentliggöra en ny Anvisning till koden. Kravet i regel 9.8 på att intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte ska understiga tre år, ska enligt den planerade anvisningen även omfatta syntetiska optioner och andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier. Så snart anvisningen är färdigställd kommer den att offentliggöras.