Kollegiet inleder översyn av takeoverreglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att inleda en mindre översyn av takeoverreglerna. Bland annat ska regler för avtal som träffas mellan budgivare och målbolag gås igenom.