Kodbarometern 2010

Förtroendet för svensk bolagsstyrning ökar både hos allmänheten och bland kapitalmarknadens aktörer. Det framgår av Kodbarometern 2010 som nu presenteras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Förtroendet hos allmänheten har ökat på alla punkter men är fortsatt lägst vad gäller ersättningar till bolagsledningarna. Bland kapitalmarknadens aktörer är styrelseordförande mest positiva till de senaste förändringarna av bolagsstyrningskoden och Vd:ar i bolag som använt Koden för första gången mest negativa.

- Efter ett tapp under finanskrisen har förtroendet hos allmänheten för hur börsföretagen sköts vänt och ligger nu högre än före krisen. Vikten av god bolagsstyrning och Kodens betydelse för denna vinner ökat stöd hos kapitalmarknadens aktörer, noterar Per Lekvall, verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.