Inbjudan att lämna synpunkter på takeoverreglerna

Synpunkter på takeoverreglerna kan, till och med fredagen den 16 september 2011, lämnas på info@bolagsstyrningskollegiet.se.