Avdelare

10-03-20

Brittisk studie stöder
svenska valberedningar

I samband med en konferens i London i mars 2010, arrangerad av The International Corporate Governance Network, presenterade den brittiska tankesmedjan Tomorrow's Company en studie av svenska valberedningar och hur de skulle kunna fungera i det brittiska corporate governance-systemet.

Studien ger en övervägande positiv bild av det svenska systemet med ägarledda valberedningar och leder till slutsatsen att det inte finns något i brittisk corporate governance som förhindrar att systemet skulle kunna tillämpas även där, och man föreslår brittiska börsnoterade bolag att börja ta steg i riktning mot att involvera institutionella ägare i processen för nominering till styrelser.

 Tomorrow’s Corporate Governance: Bridging the UK engagement gap through Swedish-style nomination committees

 Corporate Governance in the Nordic Countries