Björn Kristiansson ersätter Per Lekvall som verkställande ledamot i Kollegiet

Björn Kristiansson, partner i advokatbyrån Hannes Snellman, efterträder Per Lekvall som sekreterare och verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning från och med den 25 maj. Lekvall kvarstår som ledamot i Kollegiet.