Bättre informationsgivning och synpunkter på Koden

Kollegiet har skickat brev till bolagen om att förbättra sin informationsgivning samt efterlyser synpunkter på Koden inför genomgång, se bifogat pressmeddelande