Avdelare

23-09-21

Öppen inbjudan till bolags-styrningsseminarium tisdagen den 24 oktober 2023

Som tidigare aviserat kommer Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2023 att äga rum tisdagen den 24 oktober kl. 13.30–16.30. Seminariet kommer att hållas på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans. 

Anmälan till seminariet sker via: https://invitepeople.com/events/df4218450a

Program, cirkatider

13.30 Inledning

Carl-Henric Svanberg, ordförande, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

13.40 Från private equity till noterat – hur påverkas bolagsstyrningen?

Conni Jonsson, ordförande, EQT AB

14.00 Paneldiskussion: Mot bakgrund av EU:s förslag till Listing Act – vilka faktorer påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad?

Andreas Gustafsson, General Counsel Europe, Nasdaq
Peder Hasslev, VD, Alecta
Conni Jonsson, ordförande, EQT AB
Maria Larsson, Senior legal advisor, Svenskt Näringsliv

Moderator: Mats Isaksson, ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

15.00 Paus

15.30 Erfarenheter från det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Rolf Skog, Adj. professor och Expert bolagsrätt vid Justitiedepartementet

16.00 Aktuella frågor och kommande regelförändringar

Björn Kristiansson, verkställande ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning


Varmt välkommen!

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING

Carl-Henric SvanbergBjörn Kristiansson
Ordförande Verkställande ledamot