Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 - Kollegiet vill bromsa EU-regler och Höjd kvalitet i svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning kräver att den som vill införa ny reglering för börsbolag ska kunna bevisa att nyttan av ny reglering överstiger kostnaden.

Av Kollegiets årliga undersökning av den svenska kodens tillämpning framgår att bolagsstyrningen förbättrats ytterligare. Svensk bolagsstyrning håller världsklass, säger Christer Gardell, Managing Partner i Cevian Capital i en intervju.

Dock påpekas brister i kodtillämpningen bl a avseende valberedningarnas yttrande avseende styrelsernas sammansättning.

Årsrapporten, liksom dagens pressmeddelande, finns bifogade.