Historik

Kollegiet övertog ansvaret för börsens takeoverregler i samband med nedläggningen av Näringslivets Börskommitté (NBK) 2010, se http://www.naringslivetsborskommitte.se
Kollegiet har reviderat reglerna vid fyra tillfällen: 2015, 2017, 2018 och 2020 (nu gällande).

Här finns tidigare versioner av takeoverreglerna i ren samt ändringsmarkerad version mot den senast föregående versionen.