Synpunkter på direktivförslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

 

Kollegiet har lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer.