Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning införs för alla svenska bolag noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity, totalt ca 300 bolag.

Se även Gällande kod samt respektive börs regelverk: