Reviderad kod med nya regler om ersättningar m.m.

Kollegiet presenterar den slutligt reviderade koden för anpassning till EU-rekommendation om ersättningar, ny lagstiftning m.m. Se sida Reviderad kod 2010