Remissvar SOU 2015:49

Kollegiet har lämnat remissvar på betänkandet Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49