Remissvar SOU 2015:19

Kollegiet har lämnat remissvar på betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn SOU 2015:19