Remissvar avseende förslag till implementering av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

Kollegiet har lämnat synpunkter på förslaget till implementering av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15).