Öppet brev till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen