Öppen inbjudan till bolagsstyrningsseminarium tisdagen den 11 oktober 2022