Nya regler för att uppnå jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

 

Kollegiet offentliggjorde den 30 maj 2014 ett antal initiativ för att uppnå en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser, bl.a. ett antal ändringar i Koden. I samband med offentliggörandet angavs att de nya reglerna skulle träda i kraft samtidigt med de övriga justeringar i Koden som Kollegiet sedan en tid arbetar med, dock senast den 1 januari 2015.

Eftersom arbetet med den generella revideringen av Koden ännu inte slutförts, utfärdar Kollegiet nu dessa regler i form av Anvisning 1-2014 så att förändringarna avseende könsfördelningen i styrelserna kan träda i kraft vid årsskiftet. Anvisningen finns tillgänglig på Kollegiets webbplats. Förslag till ändringar på grund av Kollegiets generella översyn av Koden beräknas presenteras under våren 2015.