Ny webbplats lanserad

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lanserat en ny webbplats för att göra det enklare att hitta relevant information om bolagsstyrning i allmänhet och koden för svensk bolagsstyrning i synnerhet.

På den nya webbplatsen finns den gällande bolagsstyrningskoden publicerad i sin helhet tillsammans med relevant information om bolagsstyrning, undersökningar av kodens tillämpning, presentationer och annan information för den som har ett intresse i svensk bolagsstyrning.

Länkar ni till Kollegiets webbplats?

Många företag har valt att inkludera länkar till Kollegiets webbplats på sina egna webbplatser som en del av informationen kring bolagsstyrning. I samband med lanseringen av den nya webbplatsen är länkar till specifika sidor på den gamla webbplatsen ej längre giltiga.

Svenska webbplatsen: www.bolagsstyrning.se swedish-flag.png

Engelska webbplatsen: www.corporategovernanceboard.se english-flag.png