Ny anvisning beträffande reglerna om valberedningens arbete och revisionsutskott


EU:s s.k. revisionspaket, bestående av en förordning om revisorer och revision samt ett direktiv med ändring i 2006 års revisorsdirektiv, som träder i kraft respektive ska vara genomfört i svensk rätt den 17 juni 2016 föranleder några mindre ändringar i koden beträffande reglerna om valberedningens arbete och revisionsutskott.

Den nya anvisningen träder i kraft den 17 juni 2016.