Kollegiets synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning.