Kollegiets synpunkter med anledning av Kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.