Kollegiets och ASK:s synpunkter på Kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter

Kollegiet och ASK har lämnat synpunkter med anledning av Kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter.