Kollegiet publicerar vitbok avseende de utmaningar den svenska bolagsstyrningsmodellen ställs inför till följd av EU-reglering