Kollegiet påbörjar översyn av takeover-reglerna

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i samråd med Nasdaq Stockholm beslutat att inleda en ordinarie översyn av de s.k. takeover-reglerna, som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.