2019

 Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport till aktieägarrättighetsdirektivet.

Kollegiet har till EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport enligt aktieägarrättighetsdirektivet