Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende Corporate Sustainability Due Diligence