Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende företagsrapportering