Kollegiet lämnar synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning