Inspelning från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium

Inspelning från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium hittar du här.