Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport mot bakgrund av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet, för öppen remiss fram till och med den 6 november 2019.