Ny anvisning om kriterier för oberoende

Från den 1 oktober 2009 utgår reglerna om styrelseledamöters oberoende ur Nasdaq OMX Stockholms Regler för emittenter. Motsvarande regler finns i Koden, men för kriterier till hjälp för bedömning av oberoende hänvisar Koden till Nasdaq OMX Stockholms regler.

Kollegiet kommer att anpassa Koden med hänsyn till dessa förändringar med beräknat ikraftträdande den 1 januari 2010. Fram till dess att den anpassade Koden trätt i kraft ska Nasdaq OMX Stockholms hittills gällande kriterier fortsätta att gälla avseende Kodens regler om styrelseledamöters oberoende.

Se Anvisning 1-2009.