Statistics Gender Distribution on Boards 2015-06-15

Kollegiet har lämnat remissvar på utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden.The Board has instructed SIS Ägarservice to present statistics regarding gender distribution in Swedish listed companies' Boards as at 15 June 2015. The press release is available in English, the statistics only in Swedish.