Gällande kod

Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated.

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (1 januari 2020) tillsammans med anvisning 2020-1 (1 januari 2021).

Gällande kod