Reviderade takeoverregler 2020

 Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2020

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2020

Kollegiet överlämnade den 1 december 2020 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2018 års regler.

Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2020

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2020

Kollegiet presenterade förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME och Spotlight Stock Market den 1 december 2020. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2018 års regler.