Reviderade takeoverregler 2018

Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2018

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2018

Kollegiet överlämnade den 23 februari 2018 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.

Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2018

Ändringsmarkerade version av Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2018

Kollegiet presenterade förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget den 23 februari 2018. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 april 2018. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2017 års regler.