Reviderade takeoverregler 2017

Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2017

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade takeoverregler 2017

Kollegiet överlämnade den 18 september 2017 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 november 2017. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.

Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2017

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar 2017

Kollegiet presenterade den 18 september 2017 förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna trädde i kraft den 1 november 2017. Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2015 års regler.