Reviderade takeoverregler 2015

Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade-takeoverregler-2015

Ändringsmarkerad version Takeoverregler för reglerade marknader/Reviderade-takeoverregler-2015

Kollegiet överlämnade den 5 december 2014 sitt förslag till reviderade takeoverregler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM Equity för vidare behandling. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2015. Det antagna förslaget till takeoverregler finns även tillgängligt i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.

Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Kollegiets takeoverregler för vissa handelsplattformar 2015

Ändringsmarkerad version av Takeoverregler för vissa handelsplattformar/Kollegiets takeoverregler för vissa handelsplattformar 2015

Kollegiet presenterarde i december 2014 förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna  ersatte de tidigare reglerna per den 1 februari 2015

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.